نقابت وسیادت


تاریخ :13 شهریور 1400 | نویسنده : Hamid-hs | موضوع :تاریخی, شجره نامه سادات حسینیان
تصویر ندارد

نِقابَت نهادی برای رسیدگی و سرپرستی امور سادات و یتیمان و تأمین نیازهای مالی و نیز حفظ احترام آنان بود. این نهاد همچنین اداره موقوفات و داوری در میان سادات را در دست داشت. نقابت در حکومت بنی‌عباس با انگیزه جلوگیری از نارضایتی طالبیان و تأیید جایگاه آنان ایجاد شد. نقیب، معمولا از افراد بانفوذ انتخاب می‌گردید. برخی از نقیبان در گسترش شیعه و مسائل سیاسی …

سید علی خان کبیر


تاریخ :5 تیر 1400 | نویسنده : Hamid-hs | موضوع :تاریخی, مذهبی

ابن‌معصوم سیدعلی‌خان مدنی سیدصدرالدین علی بن احمد بن محمد معصوم حسینی دشتکی شیرازی، (متوفای ۱۱۱۸ یا ۱۱۲۰ ق)، معروف به سیدعلی‌خان مدنی، سید علی‌خان کبیر، سیدعلی شارح صحیفه، یا ابن معصوم از علمای شیعه قرن دوازدهم هجری. وی در دوران عمرش به شهرهای مختلف سفر کرده، پس از سفر به هند، در حیدرآباد، ولیعهد سلطان‌ …

ازسید حسین حسینیان قصیده شماره 50 – درمدح محمد شاه غازی رحمته الله می فرماید : عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت صد شکر که این آمد و صد شکر که آن رفت این با طرب و خرمی و فرخی آمد وان باکرم و محنت و رنج و مرضان رفت عید آمد و شد …

خاندان حکومتگر (حسینیان) تونس


تاریخ :21 بهمن 1399 | نویسنده : علی | موضوع :تاریخی
تصویر ندارد

خاندان حکومتگر ترک در تونس : متن حسینیان، خاندان حکومتگر ترک در تونس از 1117 تا 1376 (= 1336ش)/ 1705ـ1957. حسین‌بای* اولین بای از خاندان حسینی بود که در 1117 به حکومت رسید و این سلسله تا زمان اعلام حکومت جمهوری در تونس، باقی ماند (حسن حسنی عبدالوهاب، 2001، ص 124؛ نیز رجوع کنید به …
© تمامی حقوق برای Andishe محفوظ می باشد - Translated By: Andisheiran