نقابت وسیادت


تاریخ :13 شهریور 1400 | نویسنده : Hamid-hs | موضوع :تاریخی, شجره نامه سادات حسینیان
تصویر ندارد

نِقابَت نهادی برای رسیدگی و سرپرستی امور سادات و یتیمان و تأمین نیازهای مالی و نیز حفظ احترام آنان بود. این نهاد همچنین اداره موقوفات و داوری در میان سادات را در دست داشت. نقابت در حکومت بنی‌عباس با انگیزه جلوگیری از نارضایتی طالبیان و تأیید جایگاه آنان ایجاد شد. نقیب، معمولا از افراد بانفوذ انتخاب می‌گردید. برخی از نقیبان در گسترش شیعه و مسائل سیاسی …

شجره نامه سادات حسینیان استهبان


تاریخ :12 شهریور 1400 | نویسنده : Hamid-hs | موضوع :شجره نامه سادات حسینیان, مذهبی

با ۴۰ واسطه به علی ابن ابیطالب (ع)میرسد علی ابن ابیطالب (ع) حسین ابن علی (ع)سید الشهدا علی ابن الحسین (ع)زین العابدین زید ابن علی (ع) الشهید محمد ابی جعفر جعفر ابی عبدالله الشاعر احمد نصر الدین السکین النقیب جعفر ابی عبدالله علی ابی الحسن محمد ابی جعفر علی ابی شجاع الزاهد زید الاعثم ابی …
© تمامی حقوق برای Andishe محفوظ می باشد - Translated By: Andisheiran