شجره نامه سادات حسینیان استهبان


تاریخ :12 شهریور 1400 | نویسنده : Hamid-hs | موضوع :شجره نامه سادات حسینیان, مذهبی

با ۴۰ واسطه به علی ابن ابیطالب (ع)میرسد

علی ابن ابیطالب (ع)
حسین ابن علی (ع)سید الشهدا
علی ابن الحسین (ع)زین العابدین
زید ابن علی (ع) الشهید
محمد ابی جعفر
جعفر ابی عبدالله الشاعر
احمد نصر الدین السکین النقیب
جعفر ابی عبدالله
علی ابی الحسن
محمد ابی جعفر
علی ابی شجاع الزاهد
زید الاعثم ابی ابراهیم
علی ابی سعید النصیبی
حسین ابی جعفر العزیزی
حسن شرف الدین ابی علی
امیر خطیرالدین
امیر ابنه عز الدین ابی المکارم
عربشاه فخرالدین
علی ضیاالدین
اسحق عز الدین
ابراهیم شرف المله ـمحمد صدرالدین
امیر نسیم الدینامیرجمال الدین عطاءاللهامیر شرف الدینامیر ابراهیم شرف المله____________________________محمد صدر الدین
امیر اصیل الدین عبداللهمنصور غیاث الدین
میرزا سید محمدمحمد صدر الدین
میرزا سید علیمسعود عماد الدین
میرزاسید محمدسلام الله
میزا ابوطالبمیرزاسید حسینابراهیم
میرزاعبدالباقی احمد نظام الدین
محمد معصوم
احمد نظام الدین
سید علی خان صدر الدین سید علی خان(کبیر)
میرزا باقر-میرزا حسن-میرزا جانی___________میرزا مجدالدین محمد___________میرزا کاظم- میرزا عبدالله سرهنگ-میرزا محمد
میرزا ابوالقاسم_________میرزاغیاث الدین
عبدالباقی-عبدالله- نصرالله-عبدالمجید-عبدالرزاق___________میرزا جواد___________عبدالرحیم-حسین- حسن علی-علی- محمد – هاشم
میرزا اسدالله
سید محمد رضا_________میرزا ابوالقاسم__________سیده حاجیه
سید فرج-سید غلامرضا-سید محمد علیسیده زهرا- سیده الهام- سیده زینب _________سید درویش_______________سید فرجحسینیان سید حسین
سیده گل بس- سیده آفتاب- سیده جمیله- سیده منیژهسید محمد رضا – سید محمود___________________حسینیان سید حبیب-حسینیان سید اسداللهحسینیان سید حسین__________________سیده ابی بی- سیده زهرا- سیده حاجیه- سیده حلیمهسید قاسم- سید اسدالله-سید جعفر- سید جلال- سید جمال
سید صمد- سید محمد تقی-سید اصغر-سید علی رضا- سید عبدالصمد__________حسینیان سید اکبر__________سیده مهین- سیده مهناز-سیده شهناز- سیده راضیه
حسینیان سید علی اکبر___________حسینیان سید حسین__________سیده فاطمه


شجره نامه سادات حسینیان استهبان

پاسخ دهید

دیدگاه شما
© تمامی حقوق برای Andishe محفوظ می باشد - Translated By: Andisheiran